Potápačský kurz PADI RESCUE DIVER

Výrobca AA
Kategória

383.00 vrátane DPH

Základné informácie

PADI Rescue Diver je zodpovedný potápač, ktorý sa orientuje nielen na seba a okolité prostredie, ale aj na iných potápačov.

Dostupné na objednávku

Základné informácie

PADI Rescue Diver je nielen o zvládaní vlastných problémov a riešení núdzových situácií. Kurz PADI Rescue Diver alebo Potápač – Záchranár nadväzuje na získané vedomosti zo základných kurzov a umožňuje potápačovi získať komplexný prehľad o problematike pomoci a záchrany v prípade núdzových situácií ako pod vodou, tak aj na hladine.

Podmienky
vek od: 15 rokov, (12 r. – kurz Junior AOWD),
podmienka: certifikát PADI OWD alebo vstupná úroveň inej asociácie
hĺbka do: 30 m

Priebeh potápačského kurzu AOWD

1.TEÓRIA
Päť teoretických modulov si naštuduješ z materiálu na CD s podporou výukového DVD (témy: sebazáchrana a stres, prvá pomoc a resuscitácia CPR, riadenie postupov núdzových situácii, výstroj ako zdroj možných problémov, záchranné techniky). Konzultačné stretnutia s inštruktorom ti rozvoj vedomostí ešte upevnia a rozvinú. Dokladom o získaných vedomostiach je test z teórie.

2. PRAX
Obsahom praktickej časti kurzu je nácvik 10 zručností – v bazéne alebo vo voľnej vode a vrchol predstavuje tímový nácvik 4 modelových „krízoviek“ vo voľnej vode. Filozofiou princípov záchrany je, že zriedka existuje jediná správna možnosť ako situáciu vyriešiť. Úloha inštruktora je teda viac konzultačná a zameriava sa na zohľadnenie podmienok lokality a posilnenie schopnosti alternatívnych riešení.

Termíny kurzov a bližšie informácie nájdeš na stránke www.academiaaqautica.sk