Potápačský kurz PADI AOWD

Výrobca AA
Kategória

295.00 vrátane DPH

Základné informácie

Pokročilé potápačské vzdelávanie sa zakladá na získavaní nových znalostí.

Základné informácie

Začiatočnícke kurzy sa orientujú na osvojenie si bezpečnostných návykov a na zvládnutie prístrojového potápania. Pokiaľ však chcete zažiť viac dobrodružstiev, je potrebné preniesť pozornosť zo seba na okolitý svet. Pokročilé potápačské vzdelávanie sa zakladá na získavaní nových znalostí pod dohľadom inštruktora, pričom hlavnými výzvami kurzu sú pestré vlastnosti prostredia alebo rozličné potápačské činnosti. Máte možnosť sa stretnúť s nočným potápaním, väčšími hĺbkami a pod. Dobrodružstvo a získavanie sebaistoty teda pokračuje.

Podmienky
vek od: 15 rokov, (12 r. – kurz Junior AOWD),
podmienka: certifikát PADI OWD alebo vstupná úroveň inej asociácie
hĺbka do: 30 m

Priebeh potápačského kurzu AOWD

1. TEÓRIA
Úžasné je že pokročilý kurz nemá teoretické stretnutia. Samoštúdiu sa však nevyhneš a overenie získaných vedomostí si overíš s inštruktorom vždy tesne pred ponorom. Ako pomôcku k samoštúdiu máš manuál na CD a výukové DVD. Žiadne záverečné testy!

2. PONORY
Ponory vo voľnej vode sú hlavnou náplňou kurzu PADI AOWD. Spolu je ich päť, pričom každý sa zameriava na inú oblasť potápačských aktivít alebo podmienok prostredia. Dve oblasti sú povinné: orientácia (navigácia) a hĺbkové potápanie. Zamerania troch zvyšných sú voliteľné, pričom ich výber závisí od možností lokalít na ktorých kurz prebieha. Najčastejšou kombináciou voliteľnej “trojky” je: nočný ponor, precízne ovládanie vztlaku a vyhľadávanie/vyzdvihovanie predmetov.

Termíny kurzov a bližšie informácie nájdeš na stránke www.academiaaqautica.sk