Kurzy

Potápačské kurzy

PADI OWD je najobľúbenejší začiatočnícky kurz na svete a po jeho skončení získaš celosvetovo a doživotne platné osvedčenie. Začiatočnícke kurzy sa orientujú na osvojenie si bezpečnostných návykov a na zvládnutie prístrojového potápania. Pokiaľ však chcete zažiť viac dobrodružstiev, je potrebné preniesť pozornosť zo seba na okolitý svet. Pokročilé potápačské vzdelávanie od kurzu PADI AOWD sa zakladá na získavaní nových znalostí pod dohľadom inštruktora, pričom hlavnými výzvami kurzu sú pestré vlastnosti prostredia alebo rozličné potápačské činnosti.